MS SQL serverda diagram üzerindeki izin sorunu için

EXEC sp_dbcmptlevel ‘yourDB’, ’90’;
go
ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::yourDB TO “yourLogin”
go

Syntax

sp_dbcmptlevel [ [ @dbname = ] name ]
    [ , [ @new_cmptlevel = ] version ]
[ @dbname = ] name
Is the name of the database for which the compatibility level is to be changed. Database names must conform to the rules for identifiers. name is sysname, with a default of NULL.
[ @new_cmptlevel = ] version
Is the version of SQL Server with which the database is to be made compatible. version is tinyint, with a default of NULL. The value must be one of the following:60 = SQL Server 6.0

65 = SQL Server 6.5

70 = SQL Server 7.0

80 = SQL Server 2000

90 = SQL Server 2005

kaynak: http://msdn.microsoft.com

Bana dosyalarımı ver Hotmail! Yoksa gelir oraya…

Bugün micros~1’un bir hatasıyla daha karşılaştım. Son derece kullanışsız ve hantal hotmail hesabıma gelen bir dosyayı almaya çalışırken şu hatayı aldım. “Çok fazla sayıda sıkıştırılmış dosya içerdiğinden, blablabla.rar dosyasında virüs taraması yapılamadı”diyor ve dosyayı indirmeme izin vermiyor.  Artık yahoo’ya forwardlar oradan alırım dosyayı. Deli eder bu micros~1 insanı!!!